Informacje o przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe "EP,a" Edmund Pestka powstało w 1987 roku. Baza naszej firmy mieści si?w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej 10a. Mamy przyjemność służy?klientom doświadczon?kadr?pracownicz?oraz własn?bogat?baz?sprzętowo-transportow?..Oferta firmy

Głównym przedmiotem naszej działalności jest wynajem sprzętu ciężkiego, wynajem koparek (koparki do wyburze?, roboty ziemno-budowlane (m. in. rozbiórki budynków, rozbiórki obiektów, wyburzanie budynków, wyburzenie obiektów mało i wielkogabarytowych, kruszenie betonu, budowa hal magazynowych, placów parkingowych, usługi dźwigowe do 40 ton, usługi transportowe w tym transport ponadgabarytowy do 40 ton, usługi kruszarki - załadunek i rozładunek kruszyw, węgla, miału, sprzeda?złomu, produkcja pasków wzmacniających). Specjalizujemy si?równie?w dziedzinie chemicznej obróbki metali - fosforanowanie manganowe (przeciwcierne). Ponadto w ramach usług dodatkowych demonta?pojazdów (kasacja pojazdów).

Dysponujemy: Kopark?gąsienicow?O&K RH 12.5, Kopark?gąsienicow?DOOSAN DX 340LC, kopark?kołow?DOOSAN DX 210W, kruszark?szczękow?McCloskey C50, przesiewaczem McCloskey S130, ładowark?WARYŃSKI 856, dźwig LIEBHERR 40 ton.